PRO ARTE ET SOCIATATE -kunniakirja

 

 

 

Lupa!us ry on myöntänyt 9.7.2013 ensimmäisen PRO ARTE ET SOCIATATE -kunniakirjansa, jonka saajaksi on valittu Porista johtaja, taiteen keräilijä Touko Palojoki. Hänen kiinnostuksensa taidetta kohtaan heräsi jo 1940-luvulla. Touko Palojoki tunnetaan myös mesenaattina, joka on lahjoittanut keräämiään taideteoksiaan Porin taidemuseolle. Lupaus ry katsoo, että taiteen keräilijä Touko Palojoen tekemä työ on arvokasta ja esimerkillistä toimintaa taiteen ja yhteiskunnan hyväksi. Kaikki taide on oman aikakautensa nykytaidetta.

Katso Palojoki-kokoelma